Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Riziká akútnej pľúcnej embólie u pacientov interného oddelenia
    doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, MUDr. Hedviga Mrázová
    (3-4/2012, Hlavná téma )
  • Vénová tromboembolická choroba v klinickej praxi
    MUDr. Ewald Ambrózy, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Ivar Vacula, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., Mgr. Margita Fülleová
    (1/2010, Pôvodné práce a kazuistiky )