Onkológia 4/2013

Diagnostika nádorov z neznámeho primárneho ložiska

MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MUDr. Silvia Jurišová

Nádory z neznámeho primárneho ložiska (CUP) patria celosvetovo medzi desať najčastejšie sa vyskytujúcich nádorov. Predstavujú 3 – 5 % všetkých malignít u ľudí. Pacienti majú v čase diagnózy prítomné diseminované metastatické ochorenie bez známeho primárneho miesta nádoru. Tieto malignity sú heterogénnou skupinou prevažne epitelových nádorov. Diagnostický proces zahŕňa rozsiahle histopatologické vyšetrovanie a moderné zobrazovacie metodiky. Napriek tomu veľmi často ostáva miesto primárneho nádoru neodhalené.

Kľúčové slová: nádory z neznámeho primárneho ložiska, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis of the cancer of unknown primary origin

Cancer of unknown primary origin (CUP) is one of the ten most frequent cancers worldwide. It constitutes of 3-5% of all human malignancies. At time of diagnosis patients with CUP present with disseminated metastases without established primary origin. CUP manifests as heterogenous group of mainly epithelial cancers recognised by distinct clinicopathological entities. The diagnostic work-up includes extensive histopathology investigations and modern imaging technology. Nevertheless, the primary tumour remains undetected most of the time.

Keywords: cancer of unknown primary origin, diagnosis.