Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Mukormykóza ako život ohrozujúca komplikácia pacientov s akútnou leukémiou
    MUDr. Eva Bačová, MUDr. Filip Chovanec, MUDr. Miroslava Makohusová, PhD., MUDr. Stanislava Hederová, MUDr. Martina Mikesková, MUDr. Andrea Hrašková, prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Mgr. Pavlína Volfová, Ph.D., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (1/2020, Pôvodné práce & kazuistiky )