Onkológia 1/2011

Úloha patológa v biologickej liečbe zhubných nádorových ochorení

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Cieľom predloženého článku je sumarizácia možností a úloh modernej patológie pri analýze biopticky vyšetrovaného nádorového tkaniva v rámci rozhodovania o voľbe jeho príslušnej cielenej biologickej liečby. Základom je samotná diagnóza a určenie typu nádoru, ako nevyhnutná podmienka analyzovania príslušnej proteínovej alebo génovej štruktúry, ktorá môže byť cieľom („cieľovou štruktúrou“) biologickej liečby. V práci sa uvádza prehľad metodických možností molekulovo-biologickej analýzy aj vo formalíne fixovaného a v parafíne zaliateho tkaniva, ako aj prehľad potenciálnych „cieľových štruktúr“ najčastejšie analyzovaných skupín nádorov s uvedením príkladov národných centralizovaných programov týchto vyšetrení v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: typizácia nádoru, cielená biologická liečba, molekulová patológia, centralizované programy diagnostiky nádorových ochorení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The pathologist´s contribution for a targeted biological therapy of neoplastic disorders

The aim of the review article is to summarize the possibilities and duties of the modern pathology by analyzing the bioptically examined tumor tissue within a process of consideration of an appropriate targeted therapy. The adequate and precise diagnosis and typing of the tumor seems to be the first step of this process, followed by analyses of the protein or gene structures,which are considered to represent possible targets of the therapy. The methodological possibilities of molecular biological analysis of the formalin-fixed and paraffin-embedded tumor tissue are reviewed, together with an overview of the potential targets of the selected and most commonly analyzed cancers. Also the examples of the national centralized programes of these examinations in Slovakia are referred.

Keywords: typing of the tumor, targeted biological therapy, molecular pathology, centralized programs of the diagnosis of neoplastic disorders.