Onkológia 6/2014

Úloha patológa v manažmente chronickej lymfocytovej leukémie

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.1

Po sérii prehľadových článkov venovaných biológii, diagnostike a liečbe chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) dopĺňame spektrum poskytnutých informácií aj o pohľad patológa. Bioptické vyšetrenie lymfatických uzlín (LU) a kostnej drene (KD) má pri CLL osobité postavenie, pretože, na rozdiel od ostatných malígnych lymfómov a lymfoidných leukémií, nie je v typických prípadoch potrebné na stanovenie diagnózy ani na jej štádiovanie. V poslednom čase je zrejmý aj trend k znižovaniu počtu vyšetrení KD vykonávaných u pacientov s CLL, i keď názory na túto problematiku nie sú jednotné, čo odzrkadľuje aj rozdielna prax jednotlivých pracovísk. V konečnom dôsledku uvedené dôvody vytvárajú dojem, že vo vzťahu k CLL je úloh a patológa nepodstatná a realizované vyšetrenia sú zbytočné. Naša každodenná prax však ukazuje opak, pretože CLL stále patrí k najfrekventovanejším diagnózam, s ktorými sa stretávame. Nemožno to pritom vnímať len ako nerešpektovanie platných odporúčaní alebo nevôľu zmeniť zaužívané algoritmy. K bioptickému vyšetreniu KD, LU či iného tkaniva totiž existujú pri CLL aj iné indikácie než je stanovenie diagnózy a štádia ochorenia. Snahou predloženého článku je priblížiť postavenie a význam histomorfologického vyšetrenia v diagnostickom algoritme a manažmente pacientov s CLL, čo možno od tohto vyšetrenia očakávať, prípadne kedy ho správne indikovať.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, bioptická diagnostika, histomorfológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Role of pathologist in the management of chronic lymphocytic leukaemia

In contrast to other malignant lymphomas and lymphoid leukaemias, biopsy examination is not required for making diagnosis and staging in typical cases of chronic lymphocytic leukaemia (CLL), in which diagnosis is usually made through examination of the peripheral blood or bone marrow (BM). This sometimes makes an impression that the role of pathologist in the management of CLL is only marginal and realized biopsy examinations are unreasonable. But making diagnosis and staging are not the only indications for biopsy examination. This article reviews indications for biopsy examination in CLL according to actual clinical guidelines and data from our practice. BM or lymph node (LN) biopsy may be helpful in cases with atypical cytomorphology, phenotype or when their findings are not conclusive. In the pretreatment period the BM biopsy is warranted to clarify the reason for unclear cytopenias or in clinical trials prior to initiating therapy with myelosuppressive agents. In the post-treatment period the BM biopsy is used for assessment of response, commonly not only for patients in clinical trials, but also in general practice. LN and BM biopsies are required to confirm the diagnosis of blastic transformation of CLL into an aggressive lymphoma.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, biopsy diagnostics, histomorphology.