Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Zriedkavá príčina ťažkej obezity u 4-ročného chlapca
  doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, RNDr. Emil Polák, PhD., MUDr. Mária Poprocká, prof. MUDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
  (2/2015, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • Kompartment syndróm
  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., RNDr. Ivan Varga, PhD., MUDr. Radoslav Zamborský, MUDr. Vladimír Popelka, PhD., RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
  (1-2/2012, Prehľadové články )
 • Heparínom indukovaná trombocytopénia – kazuistika
  MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Jozef Kerný, CSc.
  (1/2011, Hlavná téma )