Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Poruchy menštruačného cyklu u dievčat v adolescencii
    MUDr. Sylvia Redechová, MUDr. Rastislav Sysák, PhD., MUDr. Marta Cvejkušová, doc. MUDr. Peter Štencl, CSc., MUDr. Gabriela Šustová, MUDr. Monika Dugátová, MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.
    (5/2016, Prehľadové články )
  • Súčasná antikoncepcia u adolescentiek
    MUDr. Rastislav Sysák, PhD., MUDr. Marta Cvejkušová, doc. MUDr. Peter Štencl, CSc., MUDr. Viera Oroszová, MUDr. Alexandra Filkászová
    (2/2014, Prehľadové články )