Via practica 7-8/2005

Súčasné možnosti antikoncepcie

MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

V súčasnosti je na našom trhu dostupná široká škála antikoncepčných metód: prirodzené, bariérové a chemické, hormonálna antikoncepcia, intrauterínne teliesko a trvalá možnosť antikoncepcie – sterilizácia. Podľa aktuálnej situácie možno vybrať vhodnú metódu pre každú ženu. V článku je uvedený prehľad metód s uvedením ich výhod aj možných komplikácií.

Kľúčové slová: antikoncepcia, výber.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RECENT POSSIBILITIES OF CONTRACEPTION

There is a wide scale of contraceptive methods available in our condition. It is possible to make a proper choice for every woman due to her special needs. This is an overwiew of contraception including its benefits and risks.

Keywords: contraception, contraceptive choice.