Via practica 4-5/2008

HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA V PLÁNOVANOM RODIČOVSTVE – MOŽNOSTI POUŽITIA, SÚVISIACE RIZIKÁ A BENEFITY

MUDr. Michaela Lattáková, PhD.

Plánované rodičovstvo sa zaraďuje medzi základné ľudské práva. Hormonálna antikoncepcia patrí medzi najrozšírenejšie a najspoľahlivejšie reverzibilné metódy plánovaného rodičovstva. Článok prináša prehľad o kombinovanej hormonálnej antikoncepcii a o čisto gestagénovej antikoncepcii, ich nežiadúcich účinkoch a nekontraceptívnych benefitoch.

Kľúčové slová: estrogény, gestagény, kombinovaná hormonálna antikoncepcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HORMONAL CONTRACEPTION IN FAMILY PLANNING – OPTIONS, RISKS AND BENEFITS

Family planning is one of the basic human rights. Hormonal contraception belongs to the most wide-spread and most reliable method of family planning. The article brings an overview of combined hormonal contraception and gestagen-only contraception and their undesirable effects and non-contraceptive benefits as well.

Keywords: estrogens, progestins, combined oral contraceptive.