Praktické lekárnictvo 2/2012

Aktuálne kontraceptíva používané na Slovensku

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková,, Mgr. Helena Palkovičová

Zatiaľ čo v minulosti sa používali na zábranu počatia predovšetkým prirodzené a bariérové metódy antikoncepcie, v ostatných rokoch sa s prudkým rozvojom farmaceutického priemyslu rozvíjali aj možnosti hormonálnej antikoncepcie a používanie intrauterinných antikoncepčných teliesok. Článok prináša stručný vývoj a prehľad antikoncepcie používanej v súčasnosti na Slovensku. Najčastejšie používanou kontracepciou je hormonálna antikoncepcia, ktorá je vysoko účinná a spoľahlivá a ktorá aj napriek potenciálnym rizikám poskytuje popri kontraceptívnom účinku aj viaceré priaznivé vedľajšie účinky spojené s jej užívaním.

Kľúčové slová: antikoncepčné metódy, hormonálna antikoncepcia, riziká, nekontraceptívne prínosy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current methods of contraceptives used in Slovakia

In the past few years the possibilities of hormonal anticonception and the use of intrauterine contraceptive bodies of different kinds have been developing along with the development of the pharmaceutical industry. Natural barrier methods were used in the past. This article describes professional development and the review of anticonception used today in Slovakia. Hormonal anticonception is a highperforming and reliable method, which provides despite the potential risks many beneficial side affects along with contraception.

Keywords: anticonceptive methods, hormonal anticonception, risks, benefits not connected to contraception.