Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Prvý prípad Cousinovho syndrómu s autozómovo dominantnou dedičnosťou
    RNDr. Katarína Skalická, PhD., MPH, Mgr. Veronika Krajčovičová, PhD., MUDr. Gabriela Hrčková, MUDr. Olívia Hamidová, MUDr. Martina Frištáková, PhD., MUDr. Milan Ilčík, MUDr. Štefan Pavlík, RNDr. Eva Štefánková, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MPH, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
    (1/2024, Pôvodné práce a kazuistiky )