Pediatria pre prax 1/2024

Hypokalciémia u detí – diagnostika a manažment

MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MPH, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Hypokalciémia u detí – diagnostika a manažment