Pediatria pre prax 2/2009

Mentálna anorexia a jej dôsledky v pediatrickej praxi

MUDr. Jarmila Hornová, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD., prof. MUDr. Ján Birčák, CSc.

Mentálna anorexia (AM) je psychosomatické ochorenie, ktoré postihuje hlavne dievčatá a mladé ženy. Výskyt AM sa odhaduje na 1 %. Charakteristickým znakom AM je strach z tučnoty, zníženie hmotnosti pod 85 % normálnej hmotnosti pre daný vek a výšku, porucha vnímania svojho tela, amenorea. Nutričná rehabilitácia a zvýšenie hmotnosti na začiatku liečby sú nevyhnutným predpokladom úspešnej psychoterapie.

Kľúčové slová: mentálna anorexia, adolescenti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anorexia nervosa and its concequences in paediatrics

Anorexia nervosa (AN) is a psychosomatic eating disorder occurring mostly in adolescent girls and young women. The incidence is 1 %. The criteria for diagnosis include intense fear of becoming obese, weight loss of at least 25 % of normal weight for age and height disturbance of body image, amenorrhea. The most important assumption of a successful psychotherapy is a nutritional rehabilitation and increase of body weight.

Keywords: anorexia nervosa, adolescents.