Pediatria pre prax 5/2022

Struma v detskom veku

MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD.

Struma definovaná ako zväčšenie štítnej žľazy je sprievodným príznakom ochorení tohto orgánu. Okrem sonografického vyšetrenia je nevyhnutné doplniť laboratórne vyšetrenie hormonálneho profilu a stanoviť tak funkčnosť strumy a následne ďalší terapeutický postup.

Kľúčové slová: struma, hypotyreóza, hypertyreóza

Goitre in pediatric population

Goitre, defined as enlargement of the thyroid gland, is a symptom of thyroid dysfunction. In addition to the sonographic examination, it is necessary to provide the laboratory test of the hormonal profile and thus determine the functionality of the goiter and subsequently the next therapeutic procedure.

Keywords: goitre, hypothyroidism, hyperthyroidsm