Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Deficit vitamínu B12
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, MUDr. Gabriela Hrčková, MUDr. Katarína Juríčková
    (5/2016, Pôvodné práce & kazuistiky )