Via practica 3/2005

Anémie – diagnostika a liečba

MUDr. Adriana Kafková

Anémia (chudokrvnosť) – definovaná ako patologický stav charakterizovaný znížením hemoglobínu (Hb) pod fyziologickú hranicu pre daný vek a pohlavie, nemusí byť vždy zapríčinená primárnou poruchou krvotvorby alebo krviniek, ale je pomerne častým a dôležitým príznakom rôznych iných chorobných stavov. Zistenie príčiny chudokrvnosti je doslova nevyhnutné pred začiatkom cielenej liečby chorého.

Kľúčové slová: anémia, anemický syndróm, hemoglobín, príčina anémie, cielená liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANAEMIA – DIAGNOSTICS AND TREATMENT

Anemia is defineted as patological state characterized by decreasing fysiological hemoglobin (Hb) level for specific age and gender. The reason of anemia isn´t in hematopoesis failure always but it can be secondary. To find out the reason of anemia is very important before target therapy will be started

Keywords: anemia, anemic syndroma, hemoglobin, reason of anemia, target therapy.