Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Larválna terapia v liečbe venóznych ulkusov
    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Alexander Škoda, doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Boris Hrbatý, CSc., MUDr. Katarína Kneppová, MUDr. Milan Skladaný, MPH, MUDr. Vladimír Kostka
    (1/2014, Hlavná téma )
  • Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
    (1/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )