Via practica 9/2008

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY MODERNEJ LIEČBY CHRONICKÝCH RÁN

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Marek Čambal

Vlhké hojenie rán nielen spoľahlivo absorbuje exsudáty, zabraňuje macerácii a iritácii jemných granulácií, epitelizácie a okolia rany, ale súčasne podporuje aj granulačný a epitelizačný proces, pričom pridané substancie môžu mať spoľahlivý dezinfekčný a analgetický efekt. Bez odstránenia vyvolávajúcej etiologickej príčiny je však akákoľvek lokálna liečba zbytočná. Pri venóznych ulceráciách je conditio sine qua non kompresia s intenzívnou mobilizáciou. Podobne musia pri ateriálnej ischémii predchádzať lokálnej liečbe revaskularizačné procedúry. Pri dlhotrvajúcich ulceráciách je nutné odobrať mnohopočetné biopsie na vylúčenie kožného karcinómu. Bezpodmienečnou podmienkou úspešnej terapie je internistická a antidiabetická liečba základných ochorení.

Kľúčové slová: liečba vredov a rán, vlhká terapia rán, vred predkolenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BASIC PRINCIPLES OF MODERN WOUND TREATMENT

Wet treatment of the wound can reliable absorb all excrets, can prevent maceration and irritation of wound adges and added substances has analgesic and desinfection effect. Granulation and epitelisation proces could be stimulated. The ethiological treatment has the priority by venous (antireflux and compression) and ischemic (revascularisation) ulcers. Repeated biopsy is needed if ulcer does not respond to local treatment. Medical and antidiabetic treatment is conditio sine qua non.

Keywords: wound and ulcer treatment, wet treatment, venous and ischemic leg ulcer.