Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Laktát ako marker šoku v kardiochirurgii
    MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH, MUDr. Janka Beňová, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, Doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
    (1-2/2016, Prehľadové články )