Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2022

Fyziológia a patofyziológia problémov spojených s dlhodobou mechanickou ventiláciou pľúc

MUDr. Martin Nosáľ, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., prof. MUDr. Viliam Donič, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, PhD., MUDr. Dušan Rybár, PhD., MUDr. Filip Depta, MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Štefan Imrecze, PhD.

Prehľadový článok sumarizujúci príčiny a patofyziologické procesy prebiehajúce v dýchacích svaloch u pacientov s prolongovanou umelou ventiláciou pľúc. Spôsoby diagnostiky, farmakologickej a nefarmakologickej liečby, prínos rehabilitácie dýchacích svalov, možnosti jej uplatnenia v klinických podmienkach.

Kľúčové slová: umelá ventilácia pľúc, slabosť dýchacích svalov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Physiology and pathophysiology of problems associated with long-term mechanical ventilation of the lungs

Systematic review about pathological impact of prolonged mechanical ventilation on respiratory muscles, especially diaphragmatic function. Possibilities of nonpharmaceutical and pharmaceutical treatment of respiratory muscle weakness. Therapeutical approach to early respiratory muscle rehabilitation techniques for prevention of muscle weakness.

Keywords: artificial lung ventilation, respiratory muscle weakness