Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2023

Hélium a jeho možné využitie v intenzívnej medicíne

MUDr. Dušan Rybár, PhD., MUDr. Filip Depta, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, MUDr. Tomáš Grendel, PhD., MUDr. Martin Nosáľ, MUDr. Štefan Imrecze, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

Hélium ako jeden z inertných plynov má unikátne fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré viedli k rozsiahlym experimentálnym prácam o jeho možnom využití v medicíne. V experimentálnych podmienkach chráni hélium mnohé tkanivá pred ischemicko-reperfúznym poškodením, zlepšuje ventiláciu pľúc, má neuro- a kardioprotektívny účinok a chráni endotel. Z týchto experimentálnych výsledkov pramenia nádeje na jeho úspešné použitie v klinickej medicíne. V klinickej praxi sa hélium najčastejšie používa pri ochoreniach respiračného systému, ako chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, krup, v intenzívnej medicíne sa skúša jeho použitie pri neinvazívnej, ale aj invazívnej umelej ventilácii pľúc. Je možné ho použiť aj pri liečbe cievnej mozgovej príhody, v poresuscitačnej starostlivosti a inde. Treba však povedať, že napriek enormných experimentálnym výsledkom nateraz neexistujú jasné dôkazy o jeho účinnosti v klinickej medicíne.

Kľúčové slová: hélium, inhalácia, ochrana tkanív, ischemicko-reperfúzne poškodenie, ventilácia pľúc

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Helium and its possible use in intensive care medicine

Helium is an inert gas with unique chemical properties that have led to its extensive experimental research and subsequently its possible use in clinical setting. In experimental conditions, helium protects tissues from ischemia-reperfusion injury, improves lung ventilation and shows protectivity of the heart, the brain and endothelial cells. These positive experimental results have led to its clinical applications. Helium is most often used in diseases of the respiratory system for conditions associated with high airway resistance such as chronic obstructive pulmonary disease and asthma. In critical care settings, its use is being tested in both, non-invasive and invasive mechanical ventilation. Other potential clinical applications include ischemic stroke, post-resuscitation syndrome many more. However, it must be emphasized

Keywords: helium, inhalation, tissue protection, ischemic-reperfusion injury, mechanical ventilation