Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Galková, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Monika Paulíková
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny VOÚ, a. s., Košice
Katétrová vysokofrekvenčná dýzová ventilácia pľúc a jej použitie v ORL chirurgii
Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Vladimír Hudák
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. JUDr. Peter Firment
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana Prešov
MUDr. Matúš Maruniak
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Pohľad na nové odporúčania na diagnostiku a liečbu sepsy – podporovanie krvného obehu, ventilácie a napĺňanie ostatných kritérií
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Jana Šimonová, MPH, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Viktória Takáčová
Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
Antibiotická liečba kriticky chorých pacientov
MUDr. Tomáš Hitka
II. KAIM LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
II. KAIM LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Apnoická oxygenácia a jej využitie pri intubácii
PÔVODNÉ PRÁCE
Doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s. a UPJŠ LF, Košice
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF, Košice
MUDr. Martin Nosáľ
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s. a UPJŠ LF, Košice
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s. a UPJŠ LF, Košice
MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s. a UPJŠ LF, Košice
Individualizované nastavenie parametrov umelej ventilácie pľúc ako prevencia traumy pľúcneho parenchýmu
ODPORÚčANÉ POSTUPY
Jan Blatný, Jan Bláha, Karel Cvachovec, Vladimír Černý, Jozef Firment, Peter Kubisz, Jan Kvasnička, Jiří Masopust, Miroslav Penka, Peter Salaj, Ján Staško, Roman Záhorec, Ivana Zýková
Diagnostika a liečba život ohrozujúceho krvácania u dospelých pacientov v intenzívnej a perioperačnej starostlivosti
INFORMÁCIE
11. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
HISTORICKÉ OKIENKO
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF Košice
Crawford W. Long (1815 – 1878) a začiatky anestézie
created by © zooom.sk s.r.o.