Všeobecné informácie

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2024

Termín:

január - december 2024

Forma:

ONLINE cez aplikáciu ZOOM https://www.zoom.us/download

Pod záštitou:

Sekcia extrapyramídových ochorení SNeS SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Poplatky:

vstup na online podujatie je zdarma

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 2 kredity CME.

Upozorňujeme, že ide o podujatie okresnej úrovne podľa miesta pracoviska hlavného prednášajúceho. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Webinár - máj 2004
Termín:

29. máj 2024, 15.30 hod.

Webinár č. 5

Geneticky podmienené dystónie

zo série Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2024

Pod záštitou:

Sekcia extrapyramídových ochorení SNeS SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Odborný program:

15.30 – 17.30

  • Geneticky podmienené dystónie – MUDr. Ján Necpál
  • 3 interaktívne kazuistiky – MUDr. Bibiána Jeleňová, MUDr. Orest Shabatiuk, MUDr. Ján Necpál
Expertný panel:
  • prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
  • doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.
  • MUDr. Vladimír Haň, PhD.
  • MUDr. Kristína Kulcsárová, PhD.
  • prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
  • MUDr. Igor Straka, PhD.
  • doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
  • prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD
Pozvánka na stiahnutie:
Záznam

Pre členov Sekcie extrapyramídových ochorení SNeS SLS budú záznamy jednotlivých webinárov postupne dostupné na webstránke sekcie - https://expy.sk/ .

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Koordinátorka podujatia:

Mgr. art. Danka Svetlikova, +421 903 560 060, svetlikova@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Mag. Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavný partner

Partneri