Nádorové markery

Nádorové markery

Juraj Kaušitz

Vydavateľstvo: Solen SK, 01/2014

Na sklade

cena

15,00

kúpiť >
O knihe

Knižná publikácia o nádorových markeroch na Slovensku je prvou monografiou, ktorá z pohľadu rozličných odborností prezentuje vývoj, priebeh a aj výsledky laboratórnej metódy - určovanie sérovej koncentrácie nádorových markerov. Prešlo štyridsať rokov, odkedy sa začalo práve v Onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave takéto vyšetrovanie a malo pomôcť efektívne a účinne sledovať pacientov pri liečbe ich malígneho ochorenia, následne po ukončení liečby a v remisii.

Odborníci, ktorí sa podieľali na tvorbe tejto publikácie, sa z pozície svojej kvalifikácie profesionálne a zodpovedne postavili k danej problematike a ponúkli nové informácie, ktoré súvisia s modernými metódami skríningu rozličných malignít.

Formát: 145 x 205
Väzba: pevná
Počet strán: 152
Hmotnosť: 0 g
Jazyk: SK
Rok vydania: 01/2014
ISBN: 9788097134013
Obsah

Predhovor (J. Kaušitz)................................................................................................................9

Odborná časť

Štyridsať rokov určovania nádorových markerov na Slovensku (J. Kaušitz).............................................................................11

Rozdelenie a charakteristika významných nádorových markerov (J. Kaušitz, J. Mišianik)........................................................17

Nádorové markery pri karcinómoch hlavy a krku (K. Gočárová)..................................................................................................44

Nádorové markery v skríningu, diagnostike a sledovaní pacientov s karcinómom hrubého čreva a rekta (V. Ušáková)............................................................................50

Nádorové markery pri karcinóme pľúc (P. Beržinec)......................................57

Úloha S-100 proteínu v manažmente malígneho kožného melanómu (L. Sabolová)....................................................65

Nádorové markery a karcinóm prsníka (V. Bella, J. Kaušitz)......................68

Nádorové markery pri karcinóme krčka maternice (L. Masák)................................................................................................80

Nádorové markery pri karcinóme ovária (L. Heľpianska)...........................86

Prostatický špecifi cký antigén v súčasnej klinickej praxi (B. Obšitník).................................................................................................96

Význam nádorových markerov v manažmente zhubných nádorov semenníka (D. Ondruš).......................................................104

Význam určovania sérového tyreoglobulínu u pacientov s karcinómom štítnej žľazy (E. Takácsová, J. Kaušitz)....................................110

Význam kalcitonínu v manažmente medulárneho karcinómu štítnej žľazy (J. Podoba).........................................................................115

Nádorové markery pri malígnych lymfómoch (V. Ušáková)...................................................................................................126

Nádorové markery v detskej onkológii (E. Kaiserová, A. Kolenová)...........................................................................129

Záver...............................................................................................................................................141

Tabuľky..........................................................................................................................................142

Zoznam skratiek......................................................................................................................146

Ukážkové strany