Všeobecná onkológia

Všeobecná onkológia

Juraj Kaušitz, Dalibor Ondruš a kolektív

Vydavateľstvo: Solen SK, 01/2017

Na sklade

cena

55,00

kúpiť >
O knihe

Juraj Kaušitz, Dalibor Ondruš a kolektív

Knižná publikácia Všeobecná onkológia je v súčasnosti najmodernejšia monograf a o onkologických ochoreniach. Knihu zostavili doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., na ktorej sa spolupodieľali aj ďalší autori z Onkologického ústavu sv. Alžbety i z iných slovenských špecializovaných pracovísk.

Všeobecná onkológia sa venuje kapi tolám z epidemiológie, prevencie či skríningu malignít, zobrazovacím metódam, laboratórnym vyšetreniam v onkológii, princípom liečby nádorov, ale zaujíma sa aj o nové pokroky vo výžive onkologických pacientov, ich kvalitu života alebo alternatívny spôsob onkologickej liečby pacientov.

Zámerom monografie je na základe najnovších poznatkov ďalej skvalitniť onkologickú starostlivosť, zvýšiť úsilie ľudí zamerané na prevenciu vzniku rakoviny i na úspešnú liečbu nádorov a tým prispieť k zníženiu mortality na onkologické ochorenia.

Formát: 215 x 300
Väzba: pevná
Počet strán: 608
Hmotnosť: 0 g
Jazyk: SK
Rok vydania: 01/2017
ISBN: 9788089858057
Obsah

I. Predhovor – J. Kaušitz

II. História onkológie na Slovensku – D. Ondruš

III. Biologické aspekty nádorovej choroby – Č. Altaner

IV. Epidemiológia zhubných nádorov – M. Ondrušová

V. Primárna prevencia malignity – A. Kállayová

VI. Skríning onkologických ochorení – A. Kállayová, P. Mĺkvy, L. Masák

VII. Patológia nádorov

 1. Úvod do onkologickej patológie – K. Kajo, Š. Galbavý
 2. Bioptická diagnostika nádorov – K. Kajo, Š. Galbavý
 3. Imunohistochémia v diagnostike nádorových ochorení – K. Macháleková, G. Bognár
 4. Cytológia nádorov – C. Biró, J. Jozefáková

VIII. Rádiologické metódy v onkológii

 1. Klasické rádiologické metódy – V. Lehotská

 2. Ultrazvuk v onkológii a) USG nádorov gastrointestinálneho traktu – V. Lehotská b) USG gynekologických nádorov – M. Klačko c) USG urologických nádorov – B. Obšitnik, M. Obšitnik d) USG nádorov štítnej žľazy – J. Podoba

 3. Mamodiagnostika – V. Lehotská, K. Rauová

 4. Počítačová tomografia (CT) v onkológii – M. Polakovič

 5. Magnetická rezonancia v onkológii – M. Smreková

IX. Funkčné zobrazovacie metódy nukleárnej medicíny v onkológii – S. Balogová

X. Endoskopické metódy v onkológii

 1. ORL endoskopia – D. Bajsová
 2. Endoskopia dýchacích ciest – I. Kuderjavá
 3. Endoskopia gastrointestinálneho traktu a ERCP – P. Makovník
 4. Endoskopia v gynekológii – P. Mikloš
 5. Endoskopia v urológii – B. Obšitnik

XI. Laboratórne vyšetrovacie metódy

 1. Hematologická diagnostika v onkológii – T. Lipšic
 2. Nádorové markery v cirkulácii – J. Kaušitz, Ľ. Sanisló
 3. Imunologická diagnostika v onkológii – M. Hrubiško, M. Zuzulová, Ľ. Sanisló
 4. Onkogenetika a) DNA diagnostické metódy v onkogenetike – M. Konečný, L. Dolešová, J. Markus b) Genetické poradenstvo – O. Hamidová, Z. Bartošová c) Vyšetrenia sporadických genetických zmien – J. Markus d) Dedičné nádorové syndrómy – K. Závodná, M. Milly, Ľ. Vavrová, O. Hamidová, M. Konečný

XII. Princípy liečby zhubných nádorov

 1. Princípy onkologickej chirurgie – Š. Durdík

 2. Intenzívna starostlivosť v onkológii – R. Záhorec, D. Cintula, I. Džuberová, J. Simková, T. Veselovský

 3. Klinické princípy rádioterapie – E. Bolješiková a) Fyzikálne aspekty externej rádioterapie – G. Králik b) Protónová terapia – B. Sepeši c) Brachyterapia – P. Lukačko, J. Grežďo d) Stereotaktická rádiochirurgia a rádioterapia – M. Šramka, M. Chorváth, G. Králik

 4. Liečba nádorov metódami nukleárnej medicíny – E. Takácsová

 5. Systémová liečba v onkológii – princípy chemoterapie – V. Miškovská, S. Špánik a) Princípy cielenej (biologickej) liečby a imunoterapie – S. Špánik b) Imunoterapia v onkológii – M. Hrubiško, Ľ. Sanisló, M. Zuzulová c) Hormonálna liečba v onkológii – P. Zuzák d) Nežiaduce účinky systémovej liečby – prevencia, liečba – Ľ. Heľpianska e) Rezistencia nádorových buniek na chemoterapiu – E. Weismanová f) Princípy hemoterapie – T. Lipšic

 6. Infekčné komplikácie v onkológii – A. Demitrovičová

 7. Sekundárna osteoporóza pri nádorových ochoreniach – B. Špániková

 8. Princípy inovatívnej liečby nádorov a) Fotodynamická liečba nádorov – P. Mĺkvy b) Princípy liečby nádorov kmeňovými bunkami – Č. Altaner, V. Altanerová c) Transplantácia kmeňových krvotvorných buniek v onkológii – J. Lakota

XIII. Neurologické, psychologické a psychiatrické aspekty onkológie

 1. Liečba bolesti v onkológii – Z. Turčániová
 2. Psychologické aspekty onkologických ochorení – L. Alakšová
 3. Psychiatrické aspekty onkologických ochorení – V. Satinská

XIV. Strava a výživa v onkológii – P. Minárik

XV. Rehabilitácia v onkológii – J. Mareček

Zoznam autorov

Mgr. Lucia Alakšová Psychologická ambulancia OÚSA, Bratislava

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. Oddelenie prípravy kmeňových buniek, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

Ing. Veronika Altanerová, CSc. Oddelenie prípravy kmeňových buniek, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

MUDr. Darina Bajsová, PhD. ORL ambulancia, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava ORL ambulancia + jednodňová chirurgia, Nemocnica a.s., Malacky

Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD. Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava

RNDr. Zdena Bartošová, CSc. Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

MUDr. Csaba Biró, PhD. Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava

MUDr. Gabriel Bognár Ústav patológie OÚSA, Bratislava

MUDr. Elena Bolješíková, CSc. Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava

MUDr. Daniel Cintula II. klinika anestéziologie a intenzívnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava

Doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD. Oddelenie klinickej farmakológie, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

Mgr. Lenka Dolešová Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

Prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava

MUDr. Iveta Džuberová II. klinika anestéziologie a intenzívnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava

Prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. Ústav súdneho lekárstva LFUK, Bratislava Ústav patológie OÚSA, Bratislava Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Mgr. Jozef Grežďo, PhD. Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava

MUDr. Olívia Hamidová Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

Doc. MUDr. Lýdia Heľpianská, CSc. I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Katedra klinickej imunológie a alergológie SZU, Bratislava

MUDr. Martin Chorváth, PhD. Klinika stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP sv. Alžbety a OÚSA, Bratislava I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

MUDr. Jaroslava Jozefáková, M.I.A.C. Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava

Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD. Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava

MUDr. Alena Kállayová Preventívne centrum OÚSA, Bratislava

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Oddelenie imunodiagnostiky, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava Katedra nukleárnej medicíny SZU, Bratislava

MUDr. Miroslav Klačko, PhD. Klinika gynekologickej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava

RNDr. Michal Konečný, PhD. Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

Doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD. Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA, Bratislava

MUDr. Ivana Kuderjavá Pneumologická ambulancia OÚSA, Bratislava

MUDr. Ján Lakota, CSc. Oddelenie prípravy kmeňových buniek, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava

Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, PhD. Oddelenie hematológie a transfúziológie, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

MUDr. Pavol Lukačko Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava

MUDr. Katarína Macháleková, PhD. Ústav patológie OÚSA, Bratislava

Doc. MUDr. Peter Makovník, CSc. Gastroenterologické oddelenie OÚSA, Bratislava

MUDr. Juraj Mareček Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Novapharm, s.r.o., Bratislava Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie OÚSA, Bratislava

Mgr. Ján Markus, PhD. Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

MUDr. Ladislav Masák, CSc. Klinika gynekologickej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava

MUDr. Peter Mikloš, PhD. Klinika gynekologickej onkológie OÚSA, Bratislava

RNDr. Miriam Milly, PhD. Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

MUDr. Peter Minárik, PhD. Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Gastroenterologické oddelenie OÚSA, Bratislava

MUDr. Věra Miškovská, PhD. I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc. Oddelenie laserovej medicíny OÚSA, Bratislava Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

MUDr. Branislav Obšitník, PhD. Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava

Doc. MUDr. Milan Obšitník, PhD. Urologické oddelenie UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH. Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava

Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc. Klinika endokrinológie SZU a OÚSA, Bratislava

MUDr. Martin Polakovič II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

MUDr. Katarína Rauová, PhD. II. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

MUDr. Ľuboslav Sanisló, PhD. Oddelenie vedy a výskumu OÚSA, Bratislava

MUDr. Viera Satinská Psychiatrická ambulancia OÚSA, Bratislava Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava

MUDr. Branislav Sepeši, MBA Klinika stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP sv. Alžbety a OÚSA, Bratislava

MUDr. Miroslava Smreková Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s., Bratislava II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

MUDr. Jana Šimková II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD. Interná klinika OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

MUDr. Beata Špániková, PhD. Osteologické centrum pre vybrané onkologické diagnózy OÚSA, Bratislava Ambulancie primárneho kontaktu – ambulancie praktického lekára pre dospelých LFUK a OÚSA, Bratislava

Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc. Klinika stereotaktickej rádiochirurgie SZU, OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava

MUDr. Eva Takácsová Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava

MUDr. Zuzana Turčániová Neurologická ambulancia OÚSA, Bratislava

Ing. Ľudmila Vavrová Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

MUDr. Tomáš Veselovský II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava

RNDr. Eva Weismanová, CSc. Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

RNDr. Katarína Závodná, PhD. Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava

MUDr. Peter Zuzák Interná klinika OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava

Ing. Mária Zuzulová *Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Ústav laboratórnej medicíny OÚSA, Bratislava *

Ukážkové strany