Všeobecné informácie

Pediatria pre prax, 64. pediatrické dni

Termín:

25. – 26. apríl 2024

Miesto:

Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava + ONLINE live stream mudr.online

Pod záštitou:
 • Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Národný ústav detských chorôb v Bratislave
 • Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
 • časopis Pediatria pre prax
Odborný garant:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Poplatky:

Poplatky člen SPS SLS, predplatiteľ časopisu Pediatria pre prax:

 • skoršia registrácia do 31. 3. 2024 – 50 €
 • registrácia od 1. 4. 2024 – 70 €
 • online – 2-dňový prístup – 30 €

Poplatky ostatní:

 • skoršia registrácia do 31. 3. 2024 – 70 €
 • registrácia od 1. 4. 2024 – 90 €
 • online – 2-dňový prístup – 40 €
 • zástupca spoločnosti prezenčná účasť, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 120 €
 • zástupca spoločnosti online, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 2-dňový prístup – 0 €

Strava:

 • obed 25. 4. 2024 – 15 €
 • obed 26. 4. 2024 – 15 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii. Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť k stanovenému termínu. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 13 kreditov CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Live stream

Live stream podujatia Pediatria pre prax, 64. pediatrické dni môžete po registrácii a úhrade poplatku sledovať na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/pediatria-pre-prax-64-pediatricke-dni

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Ubytovanie

Rezervácia ubytovania prostredníctvom organizátora bola uzatvorená.

O možnostiach ubytovania sa prosím informujte priamo v hoteli Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava.

tel: 02/593 400 00

e-mail: info.bratislava@parkinn.com

Parkovanie

Parkovanie na parkovisku hotela Park Inn, alebo v hotelovej garáži:

 • 1 hodina – 5 €
 • 2 až 8 hodín – 10 €
 • 9 hodín až noc (24 hodín) – 25 €

MHD: zastávka most SNP – linky 4,29,30,37,50,70,88,91,191,901

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili