Všeobecné informácie

37. pracovné dni – Dedičné metabolické poruchy

Termín:

22. – 24. máj 2024

Miesto:

Gothal, Liptovská Osada 756 https://gothal.sk/

Pod záštitou:
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici
  • Skríningové centrum novorodencov SR
  • Slovenská lekárska komora
Odborný garant:

MUDr. Elena Gregová

Čestný predseda:

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Poplatky:
  • do 29. februára 2024 – 120€
  • od 1. marca 2024 a na mieste – 140 €
  • zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 180 €

Ceny sú s DPH.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia. Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku.

Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky alebo postera. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 29. februára 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Program

Hlavné témy:

  • Novorodenecký skríning
  • Aminoacidopatie
  • Hypoglykemické stavy
  • Varia
Ubytovanie

Ubytovanie je potrebné si rezervovať priamo v rezorte Gothal https://gothal.sk/.

Rezervácie: recepcia@gothal.sk

Heslo: metabolické dni

Ceny: od 108,90 EUR s DPH do 194,70 EUR s DPH + miestny poplatok 1 EUR / osoba / noc

Termín: rezervácie garantované do 20.4. 2024 resp. do obsadenia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.