Všeobecné informácie

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2024

Termín:

24. apríl 2024

Miesto:

Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online

Pod záštitou:
 • Slovenská spoločnosť alergiológie a klinickej imunológie
 • Diagnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie nadácie Jeffrey Modella pri Detskej klinike LF UK a NÚDCH Bratislava
 • European Reference Networks – RITA
 • The J-project, ECE IPI Center
 • Slovenská imunologická spoločnosť
 • Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou – Imunodeficit.sk
Odborný garant:

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Poplatky:
 • prezenčná účasť – 40 €
 • účasť ONLINE – 20 €
 • zástupca spoločnosti prezenčná účasť, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 120 €
 • zástupca spoločnosti ONLINE, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 0 €

Sumy sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 29. februára 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Live stream

Live stream podujatia Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2024 môžete po registrácii a úhrade poplatku sledovať na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/sympozium-o-primarnych-imunodeficienciach-2024

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť podľa požiadaviek v mieste konania: Hotel Park Inn, Bratislava

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Parkovanie

Parkovanie na parkovisku hotela Park Inn:

 • 1 hodina – 5 €
 • 2 až 8 hodín – 10 €
 • 9 hodín až noc (24 hodín) – 25 €

MHD: zastávka most SNP – linky 4,29,30,37,50,70,88,91,191,901

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.