Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
prednostka KAIM FZO PU a FNsP J. A. Reimana, Prešov
Premedikácia. Stará téma v novom šate II.
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Erika Palenčíková
OAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Anton Turčan
OAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
OAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
Pooperačná nauzea a vracanie: odporúčané postupy v prevencii a liečbe
MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Štefan Imrecze
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Janka Beňová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Ventilačná podpora vysokým prietokom plynov aplikovaným nazálne – High flow nasal ventilation (HFloNV)
MUDr. Myroslava Dzondza
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Diagnostika hypovolémie pomocou testu Passive Leg Raising (PLR)
Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
MUDr. JUDr. Peter Firment
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana Prešov
MUDr. Matúš Maruniak
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
MUDr. Vladimír Hudák
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
Pohľad na nové odporúčania na diagnostiku a liečbu sepsy – od definície cez identifikáciu k antimikrobiálnej liečbe
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Juraj Šafran
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity, FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Anton Turčan
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity, FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Pruritus po anestézii
MUDr. Anton Turčan
OAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Stanislav Sivák
OAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Peter Kolenka
OAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. JUDr. Peter Firment
OAIM FNsP J. A. Reimana, Prešov
Celková alebo regionálna anestézia pre karotickú endarterektómiu? Porovnanie výskytu perioperačných komplikácií pri celkovej anestézii a cervikálnej blokáde
KAZUISTIKY
MUDr. Jakub Vachalík
II. KAIM SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
II. KAIM SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jozef Valky, PhD.
II. KAIM SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Edém pľúc vyvolaný laryngospazmom
HISTORICKÉ OKIENKO
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF Košice
Anestézia nebezpečná
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
9. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
10. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
ZO ŽIVOTA SSAIM
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
Zlaté dámy SSAIM
created by © zooom.sk s.r.o.