Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Krútka
Národný onkologický ústav, Bratislava
Problematika asynchrónnosti medzi pacientom a ventilátorom, existuje riešenie?
MUDr. Boris Bilý, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Viktória Kováčová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Melatonín a jeho potenciálne využitie v anestéziológii a intenzívnej medicíne (1. časť)
MUDr. Boris Bilý, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Viktória Kováčová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Melatonín a jeho potenciálne využitie v anestéziológii a intenzívnej medicíne (2. časť)
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Jana Šimonová, MPH
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
Anestéziológ a profesionálne riziko
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Teodor Bachleda, DESA
Klinika anestéziológie, všeobecnej intenzívnej medicíny a liečby bolesti, Medizinische Universität Wien, Viedeň, Rakúsko
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
Vplyv TENS na hemodynamickú stabilitu pacientov počas operácie
Doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice, Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny UKF, Nitra
MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Štefan Imrecze
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Janka Beňová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Kedy znižovať prítok čerstvých plynov pri LFA?
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE OKIENKO
MUDr. Ingrid Olejárová, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Andrea Gálusová, MHA
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB, Bratislava
Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
6. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
7. riadna schôdza výboru SSAIM (7. volebné obdobie)
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF Košice
Zo života anestéziológov
Prof. MUDr. Beáta Sániová, PhD.
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
Online assessment (OLA) Európskeho diplomu z anestéziologie a intenzívnej medicíny (EDAIC) po prvýkrát na Slovensku
MUDr. Monika Grochová, PhD.
Štúdia OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes – INTernational (OBAAMA – INT)
created by © zooom.sk s.r.o.