Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP, Považská Bystrica
Lymfedém
TÉMA ROKA
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia Preventívneho centra OÚSA, Bratislava
Nežiaduce kožné prejavy cielenej onkologickej liečby
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky kožných ochorení, Martin
Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.
Klinika dermatovenerológie JLF UK a UNM, Martin
Dve sondy do klinicko-patologickej diagnostiky „LEND AN EGG“ bolestivých tumorov kože
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Interleukín (IL)-17 – nový cieľ pri liečbe psoriázy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Alina Hrabinová-Riaško
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z podujatia – XVI. smrdácke dni
OKIENKO KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Katarína Soršáková Trnovská, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP, Bratislava
Anti-aging, korektívna a estetická medicína
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Zuzana Rajczyová
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Ing. Pavel Blažíček, CSc.
Vita-Test, spol. s r. o., Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Vplyv zmeny životného štýlu na biochemické parametre u pacientov so psoriázou
created by © zooom.sk s.r.o.