Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Kožní sanatorium s. r. o., Ústí nad Labem
MUDr. Marta Hašková
Kožní sanatorium s. r. o., Ústí nad Labem
Novinky v léčbě alopecií
Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Atopická dermatitida – co je nového?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Fournierova gangréna
Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Zuzana Červená, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Mgr. Jana Mazuchová
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Princípy chirurgickej liečby chronickej venóznej insuficiencie
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Alina Hrabinová-Riaško
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Jubilejný kongres XV. smrdácke dni
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Martina Part
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
HPV infekcia u adolescenta s diabetes mellitus – kazuistika
MUDr. Darina Repková
Dermatrend, s. r. o., laserová a estetická dermatológia, Banská Bystrica
Kombinovaná terapia unguis incarnatus tunelovou onychoplastikou a laserom
created by © zooom.sk s.r.o.