Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
prednosta Chirurgickej kliniky FNsP Prešov
Quo vadis, medicis professionem?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Paula Kovárová
Chirurgické oddelenie, NsP Dunajská Streda
Chirurgické hodnotenie náhlych brušných príhod v tehotenstve
MUDr. Zoltán Básti
Chirurgické oddelenie, VšNsP n. o. Lučenec
MUDr. Alexander Mayer
Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava
Chirurgická liečba parastomálnych hernií
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Laparoskopická resekcia karcinómu hrubého čreva a rekta, vyhodnotenie výsledkov na Chirurgickom oddelení FNsP v Žiline – 2. časť
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MBA
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Igor Slobodník
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Radoslav Kminiak
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Július Janek
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Resekcie a rekonštrukcie ciev pri resekciách pankreasu
MUDr. Peter Sedlák
Chirurgická ambulancia, NsP akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava
Sinus pilonidalis – ambulantná liečba elastickou ligatúrou
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Využiteľnosť krátkodobého modelu tréningu základných laparoskopických zručností vo virtuálnej realite v pregraduálnom vzdelávaní
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Komplikácie po operácii hemoroidov Longovou metódou
KAZUISTIKY
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
MUDr. Mária Stančáková
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
MUDr. Ľubomír Špak
Klinika kardiológie, angiologické oddelenie, VÚSCH, a. s., Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Ruptúra duplicitnej aneuryzmy artérie hepatiky – kazuistika a prehľad literatúry
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a UN LP Košice
Recenzia knihy Jozefa Radoňaka a kol.: Infekcie v dutine brušnej – diagnostika a liečba
NEKROLÓG
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a UN LP Košice
Profesor Emil Matejíček, nestor slovenskej a československej chirurgie zomrel
created by © zooom.sk s.r.o.