Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Kopal
Nepodkopávajme si rešpekt k nášmu odboru
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
Čo je nové v poznatkoch o NMSC
MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline, Žilina
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP v Žiline, Žilina
Príspevok k proliferačnej aktivite ako histologického prognostického parametra malígneho melanómu kože
MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.
Klinika nemocí kožních a pohlavních, LF UK a FN Hradec Králové
Výživa u atopického ekzému
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare, Košice
Diferenciálna diagnostika lipedému a lymfedému
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. RNDr. Anna Volleková, CSc.
Ústav mikrobiológie Lekárskej fakulty SZU a Mykologické oddelenie HPL, s. r. o., Bratislava
Antimykotiká v dermatológii
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Profil liečiva – alitretinoín
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních, LF UK a FN Hradec Králové
Poznatky ze 70. výročního mítinku Americké akademie dermatologie (San Diego, 15.–20. 3. 2012)
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
CYTOPATHOS, spol. s r. o., laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava, Kožné oddelenie, konzultačná ambulancia, Nemocnica sv. Michala, Bratislava, Katedra dermatovenerológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, Katedra patologické anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
MUDr. Elena Kvičová
CYTOPATHOS, spol. s r. o., laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava, Katedra patologickej anatómie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
MUDr. Petronela Bušíková, PhD.
CYTOPATHOS, spol. s r. o., laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava, Katedra patologickej anatómie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Skrotálna kalcinóza
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Petra Imlejová
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Myelodysplastický syndróm a kožné zmeny – kazuistika
MUDr. Lubomír Drlík
Dermatovenerologické oddělení, Šumperská nemocnice a. s.
MUDr. Lenka Slezáková
Dermatovenerologické oddělení, Šumperská nemocnice a. s.
doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.
Dermatohistopatologická laboratoř, Praha
Brunsting-Perry pemphigoid – klinický případ
V SKRATKE
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc
Psoriáza – základní charakteristika častého onemocnění
created by © zooom.sk s.r.o.