Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prim. MUDr. Klára Martinásková, PhD.
členka výboru Európskej spoločnosti pediatrickej dermatológie, členka redakčnej rady odborného časopisu DERMATOLÓGIA PRE PRAX
Nové výskumy hovoria za dôležitosť poznávania prvých prejavov kožných ochorení už od útleho detstva
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LFUK a UN Bratislava
Zooantroponózne dermatofytózy
MUDr. Štěpánka Čapková
Dětské kožní oddělení, Dětská poliklinika FN v Motole, Praha
Nejčastější kožní choroby v dětském věku a jejich léčba
TÉMA ROKA
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Terapia akné
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.
Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno
Nejčastější recidivující lidská onemocnění vyvolaná viry herpes simplex, prevence a terapie
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický Ústav svätej Alžbety, Preventívne centrum, Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava
Spolupráca gynekológa a dermatológa pri užívaní kombinovanej hormonálnej antikoncepcie s antiandrogénovým účinkom
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
Správa zo VI. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov
Mgr. Michaela Majerová
redaktorka Solen
Účastníci druhé konference Dermatologie pro praxi ocenili praktické zaměření přednášek
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Zuzana Nevoralová
Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě
Těžký případ rozacey
MUDr. Stanislava Kúkolová, prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno
Syphilis secundaria s mnohočetnými projevy condylomata lata
MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
Léčba aktinické keratózy
MUDr. Jitka Gartšíková, prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologická klinika, Fakultní nemocnice a LF MU Brno
Toxoalergický exantém s leukopenií a anémií
created by © zooom.sk s.r.o.