Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
NEMELANÓMOVÁ RAKOVINA KOŽE – II. ČASŤ: DIAGNOSTIKA A LIEČBA
MUDr. Peter Kozub
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP Bratislava
HERPES SIMPLEX – AKTUÁLNE POHĽADY NA LIEČBU
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc
KOPŘIVKY VYVOLANÉ IMUNOLOGICKÝMI MECHANIZMY
MUDr. Lenka Páralová
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
POHLAVNÍ CHOROBY – III. DÍL
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika
BALNEOTERAPIA V LIEČBE PSORIÁZY
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
MUDr. Renáta Szépeová
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
DIÉTA V LIEČBE ATOPICKÉHO EKZÉMU V DETSKOM VEKU
doc. MUDr. Olga Vohradníková
Dermatovenerologická ambulance, Praha
OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP, Olomouc
doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP, Olomouc
SPECIFICKÉ A NESPECIFICKÉ DERMADROMY VNITŘNÍCH ONEMOCNĚNÍ – ČÁST 2
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
MUDr. Milena Menzlová, CSc.
Ústav ochrany veřejného zdraví, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI PRSTOVÉ PLETYZMOGRAFIE
KAZUISTIKY
MUDr. Linda Vavříková
Klinika chorob kožních a pohlavních, FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních, FN a LF UP Olomouc
MUDr. Jitka Dobešová
Klinika chorob kožních a pohlavních, FN a LF UP Olomouc
NEOBVYKLÝ PŘÍPAD KOŽNÍ PARAZITÓZY – SEABATHER´S ERUPTION
INFORMÁCIE
MUDr. Petr Zajíc, MBA
Soukromá ordinace dermatologie a lymfologie, Ostrava
OHLÉDNUTÍ ZA KONGRESEM „LYMPHO 2008“
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Kateřina Klauzová
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK FNKV, Praha, Asklepion, Klinika a institut estetické medicíny, Praha
MEZOTERAPIE
created by © zooom.sk s.r.o.