Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
OČKOVANIE – SPRÁVNA VOĽBA V PREVENCII CHRÍPKY
MUDr. Iveta Salátová Kozlovská
Centrum imunológie a alergológie, s.r.o., Bratislava
ŠPECIFICKÁ ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LFUK, Bratislava, Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
LIEČBA INFEKCIÍ VYVOLANÝCH VÍRUSOM HERPES ZOSTER U IMUNOKOMPROMITOVANÝCH PACIENTOV
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
DOMÁCA OXYGENOTERAPIA – RÔZNE CHOROBY, RÔZNE INDIKÁCIE, RÔZNE CIELE
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Daniela Kotuličová
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
NOVÉ MOŽNOSTI PREVENCIE A LIEČBY VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU PRI ARTROPLASTIKE KOLENA A BEDRA V ORTOPEDICKEJ CHIRURGII
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ, Košice
CRP – CENNÝ RADCA V KLINICKEJ PRAXI
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
LÉČBA DEPRESE PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
METABOLICKÝ SYNDROM A VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
doc. MUDr. Peter Hnilca, CSc.
Endokrinologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
PORUCHY FUNKCIE ŠTÍTNEJ ŽĽAZY V GRAVIDITE – ICH DÔSLEDKY, ROZPOZNANIE A LIEČBA
LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FAF UK v Bratislave
SÚČASNÉ MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE KAŠĽA V AMBULANTNEJ PRAXI
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
PROJEKT VYHĽADÁVANIA PACIENTOV S POMPEHO CHOROBOU
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Libuša Repiská
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Nitra
OŠETROVANIE RÁN V PODMIENKACH ADOS
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
Úvodné slovo
created by © zooom.sk s.r.o.