Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika LF UK a FNsP v Bratislave
CLAUDICATIO INTERMITTENS – MOŽNOSTI AMBULANTNEJ LIEČBY
MUDr. Enikő Havránková
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH a. s., Bratislava
MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MANAŽMENT PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika FNsP, Bratislava
MUDr. Daša Mesárošová
II. interná klinika FNsP, Bratislava
MANAŽMENT OBÉZNYCH PACIENTOV S KARDIOMETABOLICKÝM RIZIKOM
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
IMUNOMODULÁTORY Z BAKTÉRIÍ – PRIRODZENÁ PODPORA TELU VLASTNÝCH OBRANNÝCH MECHANIZMOV
doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice v Motole, 2. lékařská fakulta UK v Praze
TERAPIE INVAZIVNÍCH MYKOTICKÝCH INFEKCÍ U IMUNOSUPRIMOVANÝCH PACIENTŮ
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
Róbert Brnka
I. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
OSTEOARTRÓZA – KOMPLEXNÁ KONZERVATÍVNA LIEČBA
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
OČKOVANIE DNES A ZAJTRA
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Mikuláš Redecha
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
RAKOVINA MATERNICOVÉHO KRČKA A MOŽNOSTI JEJ PREVENCIE
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
AFEKTÍVNE PORUCHY – SÚČASNÝ POHĽAD – MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEČBY
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚsA, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia ProVitae, Bratislava
MANAŽMENT OBEZITY V AMBULANTNEJ PRAXI
LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Juraj Mazal
Oddelenie pneumológie a ftizeológie FNsP FDR, Banská Bystrica
SKÚSENOSTI S CIKLEZONIDOM PRI LIEČBE ASTMY
prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.
Interní klinika a Transplantační centrum UK 2. LF a FN Motol a 1. interní klinika UK LF a FN, Plzeň
INHIBITORY ACE A ANTAGONISTÉ AT1R JSOU LÉKY PRVNÍ VOLBY U IgA NEFROPATIE
POD LUPOU
ASOCIÁCIA GENERICKÝCH VÝROBCOV (GENAS) a SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FARMACEUTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ ORIENTOVANÝCH NA VÝSKUM VÝVOJ (SAFS)
OŁETROVATEĽSTVO
doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH
ADOS Harris Slovakia, Bratislava
INDIKOVANIE DO DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
created by © zooom.sk s.r.o.