Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Pavel Barták, CSc.
GHC Praha
Editorial k roku 2008
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Peter Kozub
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
HERPES ZOSTER – AKTUÁLNE POHĽADY NA LIEČBU
MUDr. Klára Martinásková
Dermatovenerologické oddelenie, FN J. A. Reimana, Prešov
INFEKČNÉ PARVOVÍRUSOVÉ EXANTÉMY DETÍ
MUDr. Zora Poláčková
Klinika chorob kožních a pohlavních, FN a LF UP Olomouc
POHLAVNÍ CHOROBY – I. DÍL
prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.
1. dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno
UREA – STÁLE AKTUÁLNÍ A DISKUTOVANÁ UREA
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP v Olomouci
KONTAKTNÍ KOPŘIVKY
MUDr. Zuzana Kulíková
Dermatovenerologická klinika, 3. LF a FN KV Praha, Klinika a institut estetické medicíny – Asklepion, Praha
ONYCHOMYKÓZY
MUDr. Antonín Nechvátal
Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA OTOKŮ DOLNÍCH KONČETIN
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
Michaela Hůlková
LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních, LF UK a FN Hradec Králové
Ing. Josef Bukač
Oddělení výpočetní techniky, Ústav lékařské biofyziky, LF UK Hradec Králové
DEPRESIVITA A ÚZKOST U VYBRANÝCH KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍ – VLIV KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍ NA KVALITU ŽIVOTA A LÉČBU
MUDr. Kateřina Macháčková
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
MOŽNOSTI BALNEOTERAPIE V SOUČASNÉ FARMAKOTERAPII CHRONICKÝCH DERMATÓZ
KAZUISTIKY
MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martina Bienová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP Olomouc
doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc
GORLIN-GOLTZŮV SYNDROM
PRE SESTRY
Mgr. Veronika Zachová
I. chirurgická klinika, VFN Praha
Dagmar Škochová
I. chirurgická klinika, VFN Praha
BOJ S PROFESIONÁLNÍ DEFORMACÍ
INFORMÁCIE
MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
POZVÁNKA NA IV. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DERMATOVENEROLÓGOV S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
created by © zooom.sk s.r.o.