Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Diagnóza skrytá v oku, päte, malíčku a génoch
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Martin Žlnay, MUDr. Tomáš Dallos, PhD., MUDr. Elena Košková, CSc., MUDr. Monika Leščišinová, MUDr. Eva Vrtíková, prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
    (5/2012, Kazuistiky )