Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Onkologické ochorenia a COVID-19
    MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Zuzana Mináriková, PhD., MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Štefan Pörsök, PhD.
    (3/2022, Hlavná téma )