Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Neurotoxokaróza u dieťaťa
  MUDr. Jana Kinčeková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, MUDr. Marián Fedor, CSc., MUDr. Hubert Poláček, CSc., Mgr. Jana Pavlinová, MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
  (6/2008, Informácie z praxe )
 • Postcovidové komplikácie v detskom veku
  MUDr. Dušana Moravčíková, MUDr. Lenka Kapustová, PhD., Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
  (2/2023, Prehľadové články )
 • Eczema herpeticum v detskom veku
  MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
  (3/2011, Prehľadové články )