Dermatológia pre prax 4/2008

DIÉTA V LIEČBE ATOPICKÉHO EKZÉMU V DETSKOM VEKU

MUDr. Ľubica Jakušová, PhD., MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MUDr. Renáta Szépeová

Atopický ekzém (atopická dermatitída) patrí k frekventovaným chronickým kožným ochoreniam detského veku. Vzťah medzi atopickým ekzémom a potravinovou alergiou bol klinickými štúdiami potvrdený približne u 30 až 50 % detí. Potravinové alergény sa uplatňujú nielen v patogenéze ochorenia, ale i pri exacerbácii ekzematóznych lézií. Vylúčenie potravinového alergénu je u týchto pacientov primárnym opatrením. V článku sa autori zameriavajú na manažment diétnych opatrení u detských pacientov s atopickým ekzémom.

Kľúčové slová: atopický ekzém, potravinová alergia, diéta, deti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIET IN TREATMENT OF ATOPIC ECZEMA IN CHILDHOOD

Atopic eczema (atopic dermatitis) is one of the most frequent chronic skin diseases in children. Clinical studies have confirmed role of food allergy in 30–50 % children with atopic eczema. Food allergens apply in etiopathogenesis and also in exacerbation of eczematous lesions. Avoidance of food allergen is primary approach in these patients. Authors present recommended dietary approaches in paediatric patients with atopic eczema.

Keywords: atopic eczema, food allergy, diet, children