Pediatria pre prax 3/2011

Eczema herpeticum v detskom veku

MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Eczema herpeticum vzniká asociáciou dvoch ochorení – atopického ekzému a infekcie vírusom herpes simplex. Aj keď so zavedením virostatickej liečby významne poklesol výskyt závažných komplikácií a mortalita, môže aj v súčasnosti predstavovať u malých detí a imunokompromitovaných pacientov závažné, život ohrozujúce ochorenie. Autori v článku prezentujú aktuálne poznatky etiopatogenézy, klinického obrazu a manažmentu pacientov s eczema herpeticum.

Kľúčové slová: eczema herpeticum, atopický ekzém, deti, herpes simplex vírus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Eczema herpeticum in childhood

Eczema herpeticum is the dissemination of herpes simplex virus infection in the setting of pre-existing atopic eczema. Early diagnosis and antiviral treatment limit disease duration, mortality and morbidity, but it´s still potentially serious and life-threatening complication, especially in young children and immunocompromised patients. Authors present current opinions in etiopathogenesis, clinical signs and management of eczema herpeticum.

Keywords: eczema herpeticum, atopic eczema, children, herpes simplex virus.