Dermatológia pre prax 2/2007

EPIKUTÁNNE ATOPICKÉ PATCH TESTY EPIKUTÁNNE ATOPICKÉ PATCH TESTY

MUDr. Miloš Jeseňák PhD., MUDr. Ľubica Jakušová, PhD., MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Epikutánne atopické patch testy (APT) sa zaradili v posledných rokoch medzi cenné diagnostické prostriedky potravinovej alergie. Medzi najčastejšie príznaky potravinovej alergie patrí postihnutie kože. Približne 40 % detí s atopickou dermatitídou trpí klinickou relevantnou potravinovou alergiou. Makro- i mikroskopické podobnosti medzi reakčnými miestami pri APT a kožnými zmenami pri atopickej dermatitíde naznačuje, že APT sú vhodným diagnostickým prostriedkom pre odhaľovanie kauzálneho alergénu pri tomto ochorení, pričom v detskom veku dominujú potravinové a v dospelom aerogénne (inhalačné) alergény.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, epikutánne atopické patch testy, potravinová alergia, diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

FOOD ATOPY PATCH TESTS IN THE DIAGNOSIS OF FOOD ALLERGY IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS

Atopy patch test (APT) has developed into valuable diagnostic tool in the management of food allergy. To the most common clinical symptoms of food allergy belongs also the involvement of skin. About 40 % children with atopic dermatitis has clinically relevant food allergy. Macro- and microscopic similarities between APT reaction sites and skin changes in atopic dermatitis show that APT is suitable diagnostic tool for diagnosis of causal allergen in this disease. While in children the most common are food allergens, in adults dominate inhalant allergens (aeroallergens).

Keywords: atopic dermatitis, atopy patch test, food allergy, diagnosis