Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Suicidalita u poruch osobnosti
  doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., Mgr. Zuzana Sedláčková, PhDr. Marie Ocisková, Ph.D., prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
  (4/2016, Prehľadové články )
 • Terapeutická odezva na komplexní léčbu u pacientů se sociální fobií
  MUDr. Zuzana Sigmundová, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Daniela Jelenová, MUDr. Barbora Mainerová, doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., MUDr. et Bc. Aleš Grambal
  (4/2015, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • Farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti v praxi
  MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Bc. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
  (1/2015, Prehľadové články )
 • Noční můry a možnosti jejich léčby
  MUDr. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Daniela Jelenová, doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
  (2/2014, Elektronické publikácie )
 • Stigmatizace a panická porucha
  MUDr. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Daniela Jelenová, MUDr. Barbora Mainerová, doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
  (4/2013, Prehľadové články )
 • Agorafobie a její léčba
  MUDr. Zuzana Sigmundová, MUDr. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Petr Šilhán
  (3/2012, Prehľadové články )
 • Farmakoterapie disociativních poruch
  doc. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. PhDr. Petr Pastucha, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Bc. Aleš Grambal
  (2/2011, Prehľadové články )
 • Úzkostné poruchy v neurologii
  MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., doc. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Tomáš Diveky, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Erik Herman, Ph.D.
  (4/2010, Z pomedzia neurológie )