Psychiatria pre prax 3/2012

Agorafobie a její léčba

MUDr. Zuzana Sigmundová, MUDr. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Petr Šilhán

Agorafobie je fobická úzkostná porucha, pri které se pacienti vyhýbají situacím nebo místum, kde v prípade nevolnosti nebo panického záchvatu nebude dostupná pomoc, budou se cítit zahanbení nebo nebudou moci uniknout. Lécbou volby agorafobie je kognitivne behaviorální terapie (KBT). KBT je považovaná za nejúcinnejší studovaný nefarmakologický prístup. Muže pomoci vetšine pacientu,problémem ovšem je, že nemusí být dostupná. Z farmakoterapie se pro lécbu agorafobie používají antidepresiva. Mezi nimi za léky volby lze považovat SSRI, která jsou jak úcinná, tak obvykle dobre tolerována. Navíc krome úzkosti zmírnují také depresivní symptomatologii. Rychlý efekt ve snižování úzkosti lze dosáhnout také podáváním vysoko potentních benzodiazepinu, které mohou pomoci na pocátku lécby. Ovšem pro strednedobé nebo dlouhodobé užívání nejsou vhodné, protože snadno dochází k rozvoji tolerance a závislosti.

Kľúčové slová: agorafobie, kognitivne behaviorální terapie, benzodiazepiny, antidepresiva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Agoraphobia and its treatment

Agoraphobia is a phobic-anxious syndrome where patients avoid situations or places in which they fear being embarrassed, or being unable to escape or get help if a panic attack occurs. Effective treatments for agoraphobia are available. The treatment of choice is cognitive behavioral therapy (CBT). CBT is the best studied non-pharmacological approach and can be applied to many patients, depending on its availability. Pharmacological interventions include the possible use of a variety of agents. Among antidepressant agents, SSRIs are generally well tolerated and effective for both anxious and depressive symptomatology, and these compounds should be considered the first choice for short-, medium- and long-term pharmacological treatment of agoraphobia. These drugs are also effective in the treatment of the frequently coexisting depressive symptomatology. High-potency benzodiazepines have been shown to have a rapid onset of anti-anxiety eect, having beneficial effects during the first few days of treatment, and are therefore useful for sh ort-term treatment; however, these drugs are not first-choice medications in the medium and long term because of the frequent development of tolerance and dependence phenomena.

Keywords: agoraphobia; cognitive behavioral therapy, benzodiazepines, antidepressants