Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Terapeutické využitie magnézia v neurológii
    MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Michal Cibulka, doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. Rer. Nat., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
    (2/2020, Prehľadové články )
  • Výživa a karcinóm prsníka
    doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., doc. MUDr. Adela Penesová, PhD., MUDr. Peter Chlebo, PhD., Mgr. Laura Adamkovičová
    (2/2022, Prehľadové Články )