Via practica 4/2023

Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku – 1. časť

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH, MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH, doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc, Prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., doc. MUDr. Adela Penesová, PhD., doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

Tento štandardný postup nadobudol účinnosť od 1. júna 2023. Úplné znenie dokumentu je dostupné na https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve

Kľúčové slová: nadhmotnosť/obezita, sedavý životný štýl, prevencia, klasifikácia, diagnostika, nefarmakologická liečba, liečebná výživa, medicínska nutričná terapia, fyzická aktivita, cvičenie, kognitívno-behaviorálna terapia, farmakologická liečba, bariatrická/metabolická chirurgia, kombinovaná liečba bariatrickou/metabolickou chirurgiou a farmakoterapiou, telemedicína, kritériá pre centrá manažmentu obezity

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku – 1. časť

Tento štandardný postup nadobudol účinnosť od 1. júna 2023. Úplné znenie dokumentu je dostupné na https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve

Keywords: nadhmotnosť/obezita, sedavý životný štýl, prevencia, klasifikácia, diagnostika, nefarmakologická liečba, liečebná výživa, medicínska nutričná terapia, fyzická aktivita, cvičenie, kognitívno-behaviorálna terapia, farmakologická liečba, bariatrická/metabolická chirurgia, kombinovaná liečba bariatrickou/metabolickou chirurgiou a farmakoterapiou, telemedicína, kritériá pre centrá manažmentu obezity