Praktické lekárnictvo 2/2015

Liečebné a preventívne použitie zinku

MUDr. Peter Minárik, PhD., PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

Od objavenia esenciálneho významu zinku pre ľudský organizmus zaznamenávame intenzívny záujem o tento prvok, či už v oblasti jeho bunkových funkcií, alebo jeho terapeutického využitia. Kým v roku 1963 boli známe len tri Zn-dependentné enzýmy, dnes je to viac ako 300 enzýmov a viac ako 1 000 transkripčných faktorov, ktoré pre svoju aktivitu vyžadujú zinok. Nutričný alebo podmienený deficit zinku je pomerne častý a klinicky sa môže manifestovať rastovou retardáciou, kognitívnymi poruchami alebo dysfunkciou bunkovej imunity. Zinok sa úspešne používa v manažmente akútnej hnačky u detí, pri Wilsonovej chorobe, prechladnutí, ako prevencia slepoty u pacientov s vekovo podmienenou degeneráciou makuly alebo pri eliminácii infekcií u starších ľudí. Protizápalové a antioxidačné účinky zinku sa môžu prospešne využiť v terapii a prevencii chronických ochorení, ako je cukrovka, rakovina, Alzheimerova choroba, kardiovaskulárne či autoimunitné ochorenia. Organizmus je odkázaný na pravidelný a dostatočný prísun zinku z potravy, v špeciálnych prípadoch je vhodné využiť prípravky s obsahom zinku, najmä vo forme voľnopredajných liekov (OTC).

Kľúčové slová: zinok, deficit zinku, zápal, prechladnutie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment and preventive use of zinc

Since the discovery of the essential importance of zinc for the human body, we record intense interest about cell functions or therapeutic uses of this element. While in 1963 only three Zn-dependent enzymes were known, today it is more than 300 enzymes and more than 1,000 transcription factors, which for their activities require zinc. Nutritional or conditional zinc deficiency is relatively common and can manifest clinically by growth retardation, cognitive impairment or dysfunction of cellular immunity. Zinc has been used successfully in the management of acute diarrhea in children, Wilson’s disease, common colds, as prevention of blindness in patients with age-related macular degeneration or in the elimination of infections in the elderly. Anti-inflammatory and antioxidant effects of zinc may be usefully used in the therapy and prevention of chronic diseases such as diabetes, cancer, Alzheimer’s disease, cardiovascular diseases or autoimmune diseases. The organism is dependent on a regular and sufficient intake of zinc from food, but in special cases it is appropriate to use formulations containing zinc, especially in the form of OTC drugs.

Keywords: zinc, zinc deficiency, inflammation, common cold.